Föräldrakooperativet


På en föräldrakooperativ förskola har du som förälder stora möjligheter att påverka och skapa en riktigt bra förskola för barnen. Beroende på vad varje familj vill och kan bidra med i arbetet med att driva förskolan kan det se olika vad föräldrarna hjälper till med och hur mycket. Som medlem i föräldrakooperativet får man dock räkna med att lägga en del av sin fritid på förskolan, till exempel till styrelsearbete, arbetsgrupper, arbetshelger och liknande. Städning sköter i nuläget en städfirma och maten köps in från en cateringfirma.

Rektorn tillsammans med övriga pedagoger, ansvarar för det pedagogiska arbetet med barnen. Vi har i dagsläget inget joursystem eller arbetsplikt där föräldrar måste deltar direkt i verksamheten. När vi föräldrar engagerar oss, hjälper varandra och håller reda på våra olika roller som föräldrar, som medlemmar i ekonomiska föreningen och som arbetsgivare till förskolans personal, så kan vi tillsammans skapa en fantastisk förskola för våra barn som vi verkligen kan vara stolta över!

Föräldrasamverkan

För att kunna skapa en riktigt bra förskola är det viktigt med ett bra samarbete mellan förskolan och barnens familjer. Det börjar redan vid inskolningen, som börjar med ett inskolningssamtal innan inskolningen påbörjas, där föräldrarna får berätta om barnet och personalen får berätta om verksamheten. Inskolningen är föräldraaktiv, vilket betyder att en förälder deltar tillsammans med barnet i verksamheten under tre heldagar. På det sättet får barn och förälder en sammanhängande bild av verksamheten på förskolan. Föräldrarna är de som introducerar sitt barn in i förskolans rutiner tillsammans med förskolepedagogerna. Vanligtvis tar inskolningen som helhet en vecka. Alla barn är unika och har därmed olika behov, detta gör att inskolningen kan komma att se olika ut för barnen. Hur utformningen av inskolningen ser ut görs upp tillsammans mellan pedagoger och föräldrar.

Förskolan använder sig av Förskoleappen för att dokumentera och delge föräldrar information om verksamheten samt sitt barns utveckling. Varje barn har en egen inloggning som föräldrarna får i samband med förskolestarten.