Kontakta oss


Ansök till oss

Vill du ställa ditt barn i kö till föräldrakooperativet Sol och Dur? Ansök till oss genom att logga in på Stockholms stads e-tjänst Förskola och fritidshem (du behöver e-legitimation) och följ instruktionerna.

Stockholms stad införde under hösten 2014 ett nytt gemensamt ansökningssystem för att söka plats i både fristående och kommunal förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem. Sol och Dur ingår i detta gemensamma ansökningssystem.

Stadens kontaktcenter kan svara på frågor om ansökningssystemet på telefon 08-508 00 508, och på mejl forskola@stockholm.se. Du kan även läsa mer om det gemensamma ansökningssystemet här: http://www.stockholm.se/forskola

Varmt välkommen med din ansökan!

Våra köregler

Vi följer Stockholms stads regler för antagning och tillämpar syskonförtur. Dock tar inte vi som fristående förskola som hanterar sin egen kö hänsyn till barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola eller barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden. De faktorer som påverkar barnets plats i kön är

1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.

2. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Inga barn som söker till vår verksamhet får diskrimineras. Det betyder att urval inte får göras exempelvis utifrån ålder eller kön.

På Sol och Dur krävs det att du som förälder tar en aktiv roll och deltar i till exempel styrelsearbete, arbetsgrupper och andra gemensamma aktiviteter (8 kap.18 paragrafen skollagen (2010:800)). Det betyder att när ditt barn blir erbjuden plats på vår förskola, ska du skriva på en blankett där vi kommer överens om att vårdnadshavare har en aktiv roll i förskolans verksamhet:

Föräldrakooperativet Sol och Dur har med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär av utbildningsnämnden beviljats undantag från skollagens krav att en fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola (Dnr 3.2.2-3062/2014). Undantaget innebär att för att barn ska kunna erbjudas plats på förskolan Sol och Dur kan förskolans huvudman kräva följande insatser från ett barns vårdnadshavare:

1. Minst en vårdnadshavare per familj är skyldig att under minst två år vara engagerade i styrelsen, eller någon av arbetsgrupperna upprättade för att bedriva en väl fungerande förskoleverksamhet.

2. Minst en vårdnadshavare per familj är skyldig att delta i medlemsmöten och årsmöten.

3. Minst en vårdnadshavare per familj förväntas engagera sig i gemensamma aktiviteter såsom fixardagar och andra gemensamma sammankomster (två gånger/år, minst två timmar per tillfälle).

4. Vid behov av föräldraengagemang i form av städning eller jourverksamhet i barngruppen är det något som kan förväntas av föräldrar om styrelsen beslutar det. Om ett sådant engagemang skulle bli aktuellt på förskolan skulle det kunna innebära städning ca 2–3 veckor per år och familj. Varje städpass tar ca två timmar. Det kan bli aktuellt med tillfälliga insatser i barngrupp om den ordinarie personalen är tillfälligt sjuk och inga vikarier finns att tillsätta. Detta sker i samråd med personalen. Vid längre tids frånvaro ska dock kooperativet hyra in annan personal.

Maxtaxa 
Vi följer Stockholm stads riktlinjer för avgifter inom barnomsorgen, så kallad maxtaxa. Avgiften räknas ut med hänsyn till familjens inkomst.

Har du frågor?
Om du har frågor om din ansökan eller kö plats till oss, så hör av dig till barnrekrytering@solochdur.se

Vid frågor kring verksamheten kontakta Rektor Therese hall therese.hall@solochdur.se

För besök hänvisar vi i första hand till vårt Öppet hus som sker i februari varje år. I annat fall, kontakta förskolerektor för att boka in ett besök.

Karta

Sol & Dur finns på Slånbacken 8 i Spånga.

Visa större karta

E-post och postadress

Postadress

Förskolan Sol & Dur
Slånbacken 8
163 51 Spånga

tel. 073-461 47 41

E-post
info@solochdur.se