Sol och Dur


Förskolan Sol och Dur är en liten förskola som ligger i ett lugnt villaområde med närhet till parker och skogsområden i Solhem, Spånga. Förskolan har åldersblandad barngrupp på 20 barn i ålder 1-5 år.

Förskolan drivs av Sol och Dur Ekonomisk förening där föräldrarna är medlemmar. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och arbetet i föreningen drivs genom en styrelse och olika arbetsgrupper. Den ekonomiska föreningen står bakom verksamheten och har personalansvar för de anställda. Rektorn ansvarar för den pedagogiska verksamheten tillsammans med övriga pedagoger och vi anlitar en städfirma och en cateringfirma för daglig städning och vällagad mat. Som medlem i den ekonomiska föreningen behöver varje familj delta i styrelsearbetet eller arbetsgrupper och på arbetshelger då vi hjälps åt att göra vår förskola ännu bättre för våra barn.

Sol och Dur startades av en grupp föräldrar i Nälsta som hade barn på ett familjedaghem som skulle avvecklas när föreståndaren gick i pension. De tyckte det var synd att verksamheten skulle läggas ner och valde att starta förskolan Sol och Dur i ny lokal och egen regi. Sol och Dur öppnade höstterminen 2011 i källarvåningen på Tornbacken 11A, dvs Spånga Scoutkårs lokaler. Hösten 2013 flyttade förskolan till nyrenoverade lokaler på Slånbacken 8.