Synpunkter och klagomål


Klagomål på vår verksamhet

Har du klagomål på vår förskola? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet!

1. Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i förskolan bör du i första hand vända dig till personalen. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till förskolechefen. Du kan också vända dig direkt till förskolechefen om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta förskolechefen

Prata med förskolechefen om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, som representeras av Sol & Durs styrelse.

3. Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller förskolechef. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt.

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 10 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Kontakta förskolechef alternativt huvudmannen. Kontaktuppgifter: therese.hall@solochdur.se eller styrelse@solochdur.se