Personal


sandladaPersonal

Förskolan har idag fyra fast anställda pedagoger. Förskolechefen delar sin tjänst, administrativt arbete samt arbete i barngrupp.

Therese Hall – förskolechef/ förskollärare

Therese Stivert – förskollärare

Linda Johansson – barnskötare

Lisa Larsson – barnskötare (utbildar sig till förskollärare)

Mathilda Gustafsson – vikarierande barnskötare

 

Sol och Dur strävar efter att ha hög personaltäthet samt att skapa kontinuitet och trygghet för barnen.

Förskolan strävar efter att ha en egen vikarielista att använda sig av vid behov. De vikarier vi använder oss av är välkända för barn, föräldrar och personal.