Personal


sandladaPersonal

Förskolan har idag fem fast anställda pedagoger. Rektorn delar sin tjänst, administrativt arbete samt arbete i barngrupp.

Therese Hall – rektor/ förskollärare 100%

Therese Stivert – förskollärare 90%

Linda Johansson – barnskötare 100%

Lisa Larsson – barnskötare 60% (utbildar sig till förskollärare 40%)

Mathilda Gustafsson – barnskötare 90%

Sol och Dur strävar efter att ha hög personaltäthet samt att skapa kontinuitet och trygghet för barnen.

Förskolan strävar efter att använda sig av välkända vikarier för barn, föräldrar och personal.