Personal


Personal

Förskolan har idag fem fast anställda pedagoger.

Sol och Dur strävar efter att ha hög personaltäthet samt att skapa kontinuitet och trygghet för barnen.

Förskolan strävar efter att använda sig av välkända vikarier för barn, föräldrar och personal.

Rektorn delar sin tjänst, administrativt arbete samt arbete i barngrupp.

Therese Hall – rektor/ förskollärare 100%

Har arbetat på Sol och Dur sedan 2014

Jag tycker om att arbeta projektinriktat och ämnesövergripande. Områden som lockar mig är bl.a. att arbeta språkutvecklande och att främja värdegrundsarbete. Att arbeta med teknik och IKT är också ämnen som inspirerar.  Att använda utemiljön i vår undervisning är något jag ser som en viktig del av vårt uppdrag.  

För mig är det viktigt att alla känner sig delaktiga och har inflytande, liten som stor! 

Therese Stivert – förskollärare 85%

Har arbetat på Sol och Dur sedan 2017

Jag vill erbjuda en trygg och harmonisk miljö för alla barn. Förskolan är ett komplement till hemmet här ska barnen känna att de är välkomna och får vara sig själva. Att undersöka och utforska vår värld tillsammans är stunder jag värdesätter mycket – framför allt med de yngre barnen.  Områden som intresserar mig är bl.a. skapande verksamhet, högläsning och utepedagogik. 

För mig är det viktigt att alla ska känna glädje och trygghet! 

Lisa Larsson – förskollärare 100%(föräldraledig)

Har arbetat på Sol och Dur sedan 2012 

Jag vill möta varje enskilt barn individuellt och använda mig av deras intressen och frågor i min undervisning. Att arbeta i smågrupper tillsammans med barnen möjliggör ett individuellt bemötande. Att få se barns utveckling över tid och ta tillvara det den planerade undervisningen är viktigt för mig. Områden som intresserar mig är bl.a. musik och rörelse, matematik, teknik och IKT 

För mig är det viktigt att alla får möjligheten att delta utifrån sina förutsättningar! 

Linda Johansson – barnskötare 100%

Har arbetat på Sol och Dur sedan 2011 

Jag vill att alla barnen ska få en stark grund att stå på, en tilltro till sig själv och ett starkt självförtroende. Förskolan lägger grunden för barns fortsatta utveckling och lärande“Jag kan” känslan ska varje enskild individ känna flera gånger per dag. Områden som intresserar mig är att arbeta med värdegrundsfrågor i alla dess former – t.ex.  hur man ska vara en bra kompis, empati och olika känslorsamt barns integritet.  

För mig är det viktigt att alla ska känna sig accepterade för den man är! 

Mathilda Gustafsson – barnskötare 100%

Har arbetat på Sol och Dur sedan 2017

Jag vill erbjuda barnen möjligheter till att utforska och utmana sig själva till fortsatt utveckling. Att hitta på nya lekfulla utmaningar och aktiviteter som möjliggör ett fortsatt lärande är något jag tycker är extra roligt. Att få ta med barnen ut i skogen och laga mat på stormkök är också en aktivitet som jag värdesätter mycket! Områden som intresserar mig är bl.a. utepedagogik, naturvetenskap och skapande. 

För mig är det viktigt att vara en närvarande pedagog som alltid finns tillgänglig för barnen! 

Salma Johansson – vik. barnskötare 95%

Jag vill följa barns utveckling och lärande och vara en medforskande pedagog som finns som stöd när de behöver.

För mig är det viktigt att ge barnen tid och följa dem!